FTP/Frontpage brukernavn og passord

Permanently deleted user -

Denne informasjonen gjelder våre kunder som ligger på Plesk-servere. De som har Dashboard har vanligvis ikke FTP-tilgang til serveren. Frontpage er kun tilgjengelig på våre Windows-servere.

For å kunne sette FTP/Frontpage-passordet så må du logge på https://console.netpower.no/cp/.

 

Husk å endre Subscriber Subscription.

1. Når du har logget inn vil du bli møtt av en menu lignende denne, her er det viktig at du sørger for at "Subscriber Subscription" står på det domenet du skal ha FTP tilgang til og ikke "All my domains".

 

 

Menu

2.Velg deretter "Websites & Domains" og du vil nå få opp en side hvor du kan administrere nettsiden din.

 


Web hosting
3. Når du får opp denne siden så velger du "Web Hosting Access" og ikke "FTP access" på grunn av at "FTP access" brukes kun hvis du skal ha flere FTP brukere.

 

 

Bruker

4. Her får du opp FTP brukernavn og valget om å bytte passord dersom du trenger det. Ip adressen står også her slik at du har alt du trenger for å koble deg til FTP serveren.


Du skal nå benytte brukernavnet som er generert av systemet og passordet du satte når du ønsker å koble på med en FTP-klient eller Frontpage (gjelder kun våre windows-servere).

Når du benytter FTP så skal html sider som skal publiserer legges i /httpdocs/ og evt. cgi-script kan legges i /cgi-bin/. Frontpage finner selv dette ut.

 

Her er et eksempel på en FTP klient du kan bruke for å koble deg til: Filezilla

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk