Plassbruk for hosting

Permanently deleted user -

Plassbruken som blir rapportert for hostingene er sammenlagt for websider, databaser, manuell backup, epost og logger. Det er mulig at noen av disse tjenestene ikke går mot hostingen, f.eks. at websidene ligger på vår Dashboard-løsning. Det vil bli sendt ut mail daglig ved bruk forbruk på mer enn 90% av den tilgjengelige plassen på hosting-pakken.

Det er pr. idag ingen automatikk i stopping av tjenestene ved overforbruk. Det vil ikke være mulig å laste opp mer webside enn det hostingen har tilgang til, men mail vil fortsatt komme inn. Dette kan bli endret i fremtiden.

NB! Ved langvarig overforbruk så vil vi oppgradere hostingen-pakken til en pakke som dekker det aktuelle forbruket.

For å få en oversikt over akkurat hva som bruker plassen så kan du gå inn på "Report" når du er logget på kontrollpanelet. Her vil du få en oversikt over hostingen, inkludert plassen.


Websidene
Forbruket her finner du under "Hosting". Her vil forbruket være den samlede sum av filer som ligger i mappene httpdocs og httpsdocs, samt logger og anonym FTP. Loggene kan ta litt plass og de er vanligvis satt opp til å beholdes i 4 dager. Dette kan reduseres til 2 for å spare litt plass hvis ønskelig.

Mail
Her vil det være den samlede plassen av all mail som ligger på serveren. Ved å velge "Full Report" som rapport-type vil man se forbruket for hver enkelt konto. Et høyt forbruk på en konto kan bety at denne kontoen benytter eller er satt opp med en av følgende:

- Webmail

Hvis brukeren kun benytter webmail vil plassen av alle mail som ligger i de forskjellige mappene utgjøre forbruket. Dette vil over tid bli en betydelig mengde og ved bruk av denne løsningen er det viktig å slette mail. Spesielt mail med store vedlegg er greit å slette (etter at man har lastet ned vedlegget).


- IMAP

IMAP er en løsning som benytter serveren som lagringsplass. Som ved webmail er det viktig å være strukturert på hvilke mailer man ønsker å beholde på serveren. De fleste mailklienter har mulighet til å dra mail fra server-mapper over til "Lokale mapper". På den måten så blir mailen slettet fra serveren og kun lagret på lokal maskin. IMAP har også en løsning hvor slettede mail ikke blir slettet før man ber om det. Funksjonen for å gjøre dette er forskjellig fra klient til klient.


- Ikke slette mail som er hentet ned

Ved bruk av POP3 så har de fleste klienter et valg om å la mailen ligge igjen på serveren. Det kan være flere grunner for at man ønsker å benytte dette, men plassen vil fort bli brukt opp hvis mail aldri blir slettet. Outlook og mange andre klienter, har et ekstra valg om å slette mail etter X antall dager. Dette vil gjøre at forbruket blir moderat og man slipper å bruke opp all plassen.


- Mailbox aktivert ved videresending eller mailgrupper

Dessverre sÃ¥ sier ikke systemet vært noe om at dette ikke er en god ide. Hvis mailboxen er aktiv ved videresending eller mailgruppe, så vil det bli liggende igjen en kopi av alle epostene i mailboxen. Dette vil fortsette å øke hvis ingen går inn og aktivt rydder opp. Det er derfor anbefalt å ikke ha mailbox på hvis man skal bruke epost-adressen til videresending eller mailgruppe. NB! Mail som allerede har kommet i mailboxen vil ikke bli slettet nÃ¥r man skrur av mailboxen. Det er derfor nødvendig å slette alle mailene får man skrur den av.


Mailinglister
Denne plassen er forbruket på arkivet til listen(e).

Databaser
Den samlede plassen som databasene benytter seg av.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk