Eksporter eller sikkerhetskopiere epost, kontakter og kalender til en .pst fil i outlook

Permanently deleted user -

Når du vil flytte Outlook-e-postmeldinger, -kontakter og -kalender fra en datamaskin med Outlook til en annen, eller ta en sikkerhetskopi av Outlook-innholdet ditt, er det enklest å gjøre det ved å bruke Outlook-veiviseren for import og eksport til å eksportere en .pst-fil.

Først må du kontrollere at du bruker en skrivebordsversjon av Outlook. Slik ser båndet ut i Outlook 2016 for skrivebordet. Det ligner på 2007-, 2010- og 2013-versjonene av Outlook, og de kan også brukes til å eksportere.

MERKNAD  Outlook-veiviseren for import og eksport eksporterer ikke mappeegenskaper slik som visninger, tillatelser, innstillinger for automatisk arkivering, meldingsregler og lister over blokkerte avsendere.

 1. Klikk Fil > Åpne og eksporter > Importer/eksporter.

  Kommandoen Importer/eksporter i Backstage-visningen

 2. Klikk Eksporter til en fil, og klikk deretter Neste.

  Alternativet Eksporter til en fil i veiviseren for import og eksport

 3. Klikk Outlook-datafil (.pst), og klikk deretter Neste.

 4. Velg kontoen du vil eksportere, ved å klikke navnet eller e-postadressen, for eksempel Postboks – Anne Weiler eller anne@contoso.com. Hvis du vil eksportere alt på kontoen din, inkludert e-posten, kalenderen, kontaktene, oppgavene og notatene, kontrollerer du at det er merket av for Inkluder undermapper.

  MERKNAD  Du kan eksportere én konto om gangen. Hvis du vil eksportere flere kontoer, gjentar du denne fremgangsmåten etter at du har eksportert én konto.

  Dialogboksen Eksporter Outlook-datafil med den øverste mappen valgt og Inkluder undermapper avmerket

 5. Klikk Neste.

 6. Klikk Bla gjennom for å velge hvor du vil lagre Outlook-datafilen (PST). Skriv inn et filnavn, og klikk deretter OK for å fortsette.

  MERKNAD  Hvis du har brukt eksportfunksjonen tidligere, vises forrige mappeplassering og filnavn. Skriv inn et annet filnavn før du klikker OK.

 7. Hvis du eksporterer til en eksisterende Outlook-datafil (PST), angir du hva som skal gjøres når du eksporterer elementer som allerede finnes i filen, under Alternativer.

 8. Klikk Fullfør.

 9. Eksporten starter med en gang i Outlook med mindre du oppretter en ny Outlook-datafil (PST) eller bruker en passordbeskyttet fil.

  • Hvis du oppretter en Outlook-datafil (PST), kan du bruke et valgfritt passord til å beskytte filen. Når dialogboksen Opprett Outlook-datafil vises, skriver du inn passordet i boksene Passord og Bekreft passord, og deretter klikker du OK. Skriv inn passordet i dialogboksen Passord for Outlook-datafil, og klikk deretter OK.

  • Hvis du eksporterer til en eksisterende Outlook-datafil (PST) som er passordbeskyttet, skriver du innpassordet i dialogboksen Passord for Outlook-datafil, og deretter klikker du OK.

Nå som Outlook-dataene er i en .pst-fil, er de flyttbare. Du kan for eksempel lagre .pst-filen til OneDrive, og deretter laste den ned til den nye datamaskinen. Eller du kan lagre den til en USB-flash-enhet, sette enheten inn i den nye datamaskinen, og deretter importere e-postmeldinger, kontakter og kalenderen til Outlook.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk