Sende automatiske fraværsmeldinger i Outlook for Windows

Permanently deleted user -

Send automatiske fraværsmeldinger fra Outlook 2013 eller Outlook 2016 for Windows når du vil melde fra til personer som sender deg e-post, om at du ikke kommer til å svare på meldingene deres med en gang.

MERKNAD  Du må ha en Microsoft Exchange Server-konto for å kunne bruke funksjonen for automatiske svar. SeHvordan kan jeg vite om jeg har en Exchange-konto i Outlook?.

 1. Klikk Fil > Automatiske svar.

  Velg Fil for å gå til Kontoinformasjon

  Kontoinformasjon

  MERKNAD  Hvis denne kommandoen ikke vises, har du sannsynligvis ikke en Exchange Server-konto. Hvis du ikke er sikker på hvilken Exchange Server-versjon kontoen din bruker, kan du se Finne ut hvilken versjon av Microsoft Exchange Server kontoen er koblet til.

 2. Velg Send automatiske svar i boksen Automatiske svar.

  TIPS!  Du kan merke av for Bare send i dette tidsintervallet for å planlegge når fraværssvarene skal være aktive. Hvis du ikke angir et start- og sluttidspunkt, sendes de automatiske svarene til du velger Ikke send automatiske svar.

  Automatiske svar

 3. På fanen Innenfor organisasjonen skriver du inn svaret som du vil sende til gruppemedlemmer eller kollegaer mens du er borte fra kontoret.

 4. Merk av for Svar personer utenfor organisasjonen automatisk på fanen Utenfor organisasjonen, og skriv deretter svaret du vil sende når du er borte fra kontoret. Velg om du vil sende svarene til Bare mine kontaktereller til Alle utenfor organisasjonen som sender meldinger til deg.

GJELDER FOR: Outlook 2016, Outlook 2013

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk