Send oss en henvendelse

Ved melding av feil ber vi deg om å opplyse om hvilken bruker som opplever feilen og og mest mulig detaljert beskrivelse av hvordan feilen oppleves slik at vi raskest mulig kan starte feilsøking.

Legg til fil eller slipp filer her